زیتون ضمن این که خطرات آسیب های مغزی و قلبی را کاهش داده و از ابتلا به سرطان های مختلف جلوگیری می کند دارای خواص بسیار زیاد دیگری نیز می باشد.